Quyết định 02/2006/QĐ-BTP

Quyết định 02/2006/QĐ-BTP ban hành Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 02/2006/QĐ-BTP Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự đã được thay thế bởi Thông tư 01/2013/TT-BTP hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2006/QĐ-BTP Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP

----------

Số: 02/2006/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

              Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Trưởng Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 


(CLICK ĐÔI VÀO CÁC BIỂU TƯỢNG ĐỂ XEM CHI TIẾC)

 

 

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

Phụ lục I

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊTHI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 

Phụ lục I

(TIẾP THEO)

 

 

Phụ lục I

(TIẾP THEO)

 

 

 

 

Phụ lục II

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ GHI CHÉP

BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2006/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2006
Ngày hiệu lực23/05/2006
Ngày công báo08/05/2006
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 02/2006/QĐ-BTP Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2006/QĐ-BTP Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2006/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thị Thu Ba
        Ngày ban hành14/04/2006
        Ngày hiệu lực23/05/2006
        Ngày công báo08/05/2006
        Số công báoTừ số 9 đến số 10
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2006/QĐ-BTP Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2006/QĐ-BTP Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự