Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Cần Giờ Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 102/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban huyện Cần Giờ Hồ Chí Minh 2017 và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Cần Giờ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ Thông tư s 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Cần Giờ về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ ti Công văn s; 223/BV ngày 13 tháng 7 năm 2016 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình s 434/TTr-NV ngày 19 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điểm l) Tổ Dinh dưỡng vào Khoản 3 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ ban hành kèm theo Quyết định số  03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Cần Giờ, cụ thể như sau:

“3. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh (bao gồm cả chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng Hàm - Mặt, Mắt);

b) Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc;

c) Khoa Nội-Nhi;

d) Khoa Ngoại tổng hợp - Phòng mổ;

đ) Khoa phụ sản;

e) Khoa Dược;

g) Khoa Y học cổ truyền và Vật lý trị liệu;

h) Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;

i) Phòng khám khu vực An Nghĩa;

k) Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn (Quy chế cũ là Tổ Chống nhiễm khuẩn);

l) Tổ Dinh dưỡng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký, là bộ phận không tách rời của Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cần Giờ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Bệnh viện Cần Giờ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Y tế thành phố;
- S Tư pháp thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn b
n - Sở Tư pháp;
- Thường trực H
uyện ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- VP: CVP, PVP/TH;

- Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2016
Ngày hiệu lực01/09/2016
Ngày công báo01/10/2016
Số công báoSố 121
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Cần Giờ Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Cần Giờ Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Dũng
       Ngày ban hành25/08/2016
       Ngày hiệu lực01/09/2016
       Ngày công báo01/10/2016
       Số công báoSố 121
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Cần Giờ Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Cần Giờ Hồ Chí Minh