Quyết định 21/2007/QĐ-BTM

Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung Ủy viên Hội đồng thẩm định và Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ BAN THƯ KÝ CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 và Quyết định số 020/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010
;
Căn cứ Quyết định số 26/2006/QĐ-BTM ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bổ sung các ông bà có tên dưới đây tham gia ủy viên Hội đồng thẩm định:

1. Ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm Ủy viên thường trực Hội đồng thay ông Nguyễn Bảo, nguyên Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại.

2. Bà Phạm Quỳnh Anh, chuyên viên Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại thay ông Nguyễn Hữu Thắng, chuyên viên Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại.

Điều 2. Cử bổ sung các ông bà có tên dưới đây tham gia Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Việt Hòa, Trưởng phòng Chính sách và Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến Thương mại, Trưởng Ban Thư ký.

2. Bà Doãn Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Phó Trưởng ban.

3. Ông Triệu Thành Nam, Phó trưởng Phòng Chính sách và Hợp tác Quốc tế, Cục Xúc tiến Thương mại.

4. Bà Quách Thị Thư, chuyên viên Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

5. Bà Bùi Liên Thảo, chuyên viên Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Thương mại thay bà Nguyễn Khánh Cẩm Châu, chuyên viên Cục Xúc tiến Thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN&PTNT, Công nghiệp,
 Thủy sản, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Thương mại: các Thứ trưởng;
- Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế;
- Công báo;
- Lưu: VT, XTTM

TL. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thành Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu21/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực02/10/2007
Ngày công báo17/09/2007
Số công báoTừ số 674 đến số 675
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu21/2007/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýNguyễn Thành Biên
        Ngày ban hành31/07/2007
        Ngày hiệu lực02/10/2007
        Ngày công báo17/09/2007
        Số công báoTừ số 674 đến số 675
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 021/2007/QĐ-BTM bổ sung ủy viên Hội đồng thẩm định Ban Thư ký của Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010