Quyết định 03/2005/QĐ-UB

Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định các chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, cán bộ thôn, khu phố do tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định chức danh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 16/2009/QĐ-UBND số lượng, chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định chức danh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2005/QĐ-UB

Hưng Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC CHỨC DANH VÀ MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CÁN BỘ THÔN, KHU PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/5/2004 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động TB&XH về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 186/2004/NQ-HĐ ngày 17/12/2004 kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIV về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố;

Xét đề nghị của liên ngành Nội vụ - Tài chính tại Tờ trình số 1381/TT-LN ngày 10/11/2004 về triển khai thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định các chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố như sau:

1. Cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn:

- Trưởng ban Tổ chức Đảng, chủ nhiệm UBKT Đảng do Phó bí thư Đảng ủy hoặc Thường trực Đảng ủy kiêm nhiệm, mức phụ cấp 0,2 hệ số lương cơ bản;

- Trưởng khối dân vận phụ trách Ban Tuyên giáo, mức phụ cấp 300.000đ/tháng;

- Cán bộ văn phòng Đảng ủy, mức phụ cấp 160.000đ/tháng;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi, mức phụ cấp 160.000đ/tháng;

- Phó Chủ tịch UBMTTQ, mức phụ cấp 140.000đ/tháng, nếu kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân thì hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thêm 30% mức phụ cấp trên;

- Phó bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mức phụ cấp 140.000đ/tháng, nếu kiêm cán bộ quản lý nhà văn hóa (áp dụng ở những xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa) hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 30% mức phụ cấp trên;

- Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, mức phụ cấp 140.000đ/tháng;

- Phó chủ tịch Hội Nông dân, mức phụ cấp 140.000đ/tháng (trừ các phường không có đất sản xuất nông nghiệp ở thị xã Hưng Yên)

- Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh, mức phụ cấp 140.000đ/tháng;

- Cán b dân số gia đình và trẻ em, mức phụ cấp 200.000đ/tháng/người (bỏ hỗ trợ từ chương trình mục tiêu dân số);

- Chỉ huy phó quân sự, Phó công an (trừ các phường thuộc thị xã Hưng Yên), hai chức danh này do 2 công chức Tư pháp - hộ tịch kiêm nhiệm được hưởng mức phụ cấp 0,2 hệ số lương tối thiểu.

Đối với xã, thị trấn có hai Phó công an đã được phê duyệt thì một phó công an được hưởng theo quy định trên, chức danh còn lại mức phụ cấp là 160.000đ/tháng;

- Cán bộ Kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông nghiệp (trừ các phường của thị xã Hưng Yên và thị trấn Yên Mỹ bố trí công chức địa chính, xây dựng kiêm nhiệm) mức phụ cấp 200.000đ/tháng;

- Cán bộ Lao động TB&XH mức phụ cấp 200.000đ/tháng;

- Trưởng đài truyền thanh, mức phụ cấp 160.000đ/tháng;

- Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ, mức phụ cấp 160.000đ/tháng.

2. Cán bộ thôn, khu phố:

Thôn, khu phố hạng 1: mức phụ cấp 220.000đ/tháng;

Thôn, khu phố hạng 2: mức phụ cấp 200.000đ/tháng;

Thôn, khu phố hạng 3: mức phụ cấp 180.000đ/tháng;

Bí thư Chi bộ kiểm Trưởng hoặc phó thôn, khu phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 30% mức phụ cấp được hưởng.

- Công an viên ở thôn, mức phụ cấp 100.000đ/tháng.

3. Điều chỉnh mức phụ cấp các chức danh do HĐND tỉnh đã quyết định

- Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chuyên trách, mức phụ cấp 261.000đ/tháng;

- Ủy viên UBKT Đảng ủy, mức phụ cấp 80.000đ/tháng;

- Phó thôn, khu phố hạng 1 và hạng 2, mức phụ cấp 150.000đ/tháng;

- Phó thôn, khu phố hạng 3, mức phụ cấp 110.000đ/tháng;

- Phó Đài truyền thanh, mức phụ cấp 120.000đ/tháng

- Nhân viên đài truyền thanh, mức phụ cấp 100.000đ/tháng.

Điều 2. Kinh phí đảm bảo các khoản phụ cấp và chế độ kiêm nhiệm hàng tháng do ngân sách xã, phường, thị trấn chi trả.

Điều 3. Các ông, bà Chánh văn phòng UBND tỉnh; Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành Nội vụ, Tài chính, Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này được thi hành từ ngày 01/01/2005, các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2005
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định chức danh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định chức danh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Đình Phách
        Ngày ban hành18/01/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định chức danh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2005/QĐ-UB quy định chức danh mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên Hưng Yên