Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, công chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 23 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Văn bản số 2165/BNV - CCHC ngày 22/7/2008 của Bộ Nội vụ về phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp; Văn bản số 269/HĐND-TT ngày 28/11/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai v/v thoả thuận các tờ trình của UBND tỉnh Lào Cai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 759/PTr –SNV ngày 12/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Chế độ này áp dụng đối với những cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chế độ này không áp dụng đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các đơn vị làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Công văn số 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Mức phụ cấp:

Mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

- Cấp tỉnh: 200.000 đồng/người/tháng.

- Cấp huyện, thành phố: 150.000 đồng/người/tháng.

- Cấp xã: 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí chi trả bố trí trong dự toán chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm của các đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thực hiện từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Các đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông căn cứ vào chỉ tiêu đã quy định, quyết định phân công cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sau đó gửi danh sách đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp về Sở Nội vụ xem xét, giải quyết.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, thông báo kết quả xét duyệt và tổng hợp danh sách báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc chi trả chế độ phụ cấp.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các đơn vị thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2009
Ngày hiệu lực02/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, công chức
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành23/01/2009
       Ngày hiệu lực02/02/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, công chức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, công chức