Quyết định 03/2012/QĐ-UBND

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã kèm theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã được thay thế bởi Quyết định 51/2013/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã Tiền Giang 2013 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2012/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2012/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CHO VAY TỪ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 22/10/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 02 năm 2004;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 21/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (được sửa đổi Điều 8 theo Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh), như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

“ Điều 1: Đối tượng vay vốn

1. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã, là thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh, có tư cách pháp nhân.

2. Các doanh nghiệp làm trung gian hỗ trợ cho việc phát triển hợp tác xã như: Cung ứng lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu…; hỗ trợ xây dựng nhà kho, sân phơi, nhà vệ sinh, hầm biogas theo tiêu chuẩn Global GAP (các doanh nghiệp này phải có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận).

3. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác phải có hoạt động ít nhất 06 tháng và có phát sinh doanh thu (trừ trường hợp còn trong thời gian đầu tư xây dựng cơ bản); thực hiện hạch toán, kế toán, thống kê và kiểm toán theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“ Điều 7: Mức cho vay

Các dự án được vay vốn phải có tổng mức đầu tư trên 50 triệu đồng và tổng mức dư nợ vay của một chủ đầu tư không quá 02 tỷ đồng”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8: Mức lãi suất cho vay

- Mức lãi suất cho vay là 9,6%/năm.

- Mức lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn.

Đối với các dự án đã được phê duyệt mức lãi suất cho vay (kể cả chưa ký hợp đồng vay vốn) của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Quỹ trước đây thì vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc hợp đồng tín dụng”.

4. Bổ sung khoản 4, khoản 5 vào Điều 10 như sau:

“4. Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất và báo cáo nhanh tình hình tài chính đến thời điểm vay vốn. Trường hợp hợp tác xã mới thành lập chưa được 02 năm thì gửi báo cáo tài chính từ lúc thành lập đến thời điểm vay vốn.

5. Đối với các doanh nghiệp làm trung gian hỗ trợ cho việc phát triển hợp tác xã phải có hợp đồng với hợp tác xã về việc hỗ trợ cho việc phát triển hợp tác xã để làm cơ sở xem xét cho vay.”

Điều 2. Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Minh Điều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2012
Ngày hiệu lực10/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2012/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýDương Minh Điều
       Ngày ban hành29/02/2012
       Ngày hiệu lực10/03/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2012/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2012/QĐ-UBND cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã