Quyết định 0321/QĐ-BCT

Quyết định 0321/QĐ-BCT năm 2011 bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 0321/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác đã được thay thế bởi Quyết định 10128/QĐ-BCT năm 2013 Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng chất công nghiệp 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 0321/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 0321/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT CÔNG NGHIỆP (SERPENTIN, BARIT, GRAFIT, FLUORIT, BENTONIT, DIATOMIT VÀ TALC) ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Secpentin và Phân bón Thanh Hoá ngày 29 tháng 12 năm 2010 về việc bổ sung điểm mỏ serpentin Bãi áng, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 147/CNNG/KTM ngày 17 tháng 4 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng nay là Bộ Công Thương về việc giao khu vực khai thác mỏ serpentin Bãi áng-Thanh Hoá cho Xí nghiệp khai thác secpentin Thanh Hoá của Tổng công ty phân bón và Hoá chất cơ bản nay là Tập đoàn Hoá chất Việt Nam;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung điểm mỏ serpentin Bãi áng, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá vào Phụ lục 2 (Danh mục dự án đầu tư thăm dò quặng serpentin giai đoạn đến 2015) Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ nêu trên tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có liệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC MỎ SERPENTIN BÃI ÁNG, XÃ TẾ LỢI, HUYỆN NÔNG CỐNG,
TỈNH THANH HOÁ
(Kèm theo Quyết định số 0321/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích

Điểm góc

Tọa độ VN2000 Kinh tuyến 105 múi thiếu 60

X (m)

Y (m)

Mỏ Serpentin, Bãi áng, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

1

2714.234

568.488

2

2714.398

568.527

3

2714.618

569.110

4

2714.483

569.383

5

2714.489

569.665

6

2714.393

569.723

7

2714.282

569.902

8

2714.185

569.859

9

2714.132

569.472

9a

2714.206

569.392

9b

2714.282

569.165

9c

2714.442

568.895

10

2714.354

568.807

11

2714.158

568.642

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0321/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0321/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2011
Ngày hiệu lực20/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0321/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 0321/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 0321/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu0321/QĐ-BCT
      Cơ quan ban hànhBộ Công thương
      Người kýLê Dương Quang
      Ngày ban hành20/01/2011
      Ngày hiệu lực20/01/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 0321/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 0321/QĐ-BCT bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác