Quyết định 04/2004/QĐ-BCN

Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung một số chất vào danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung chất vào danh mục tiền chất sử dụng lĩnh vực công nghiệp hướng dẫn 134/2003/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Thông tư 42/2013/TT-BCT quản lý kiểm soát tiền chất công nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung chất vào danh mục tiền chất sử dụng lĩnh vực công nghiệp hướng dẫn 134/2003/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 04/2004/QĐ-BCN NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT VÀO DANH MỤC TIỀN CHẤT SỬ DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2003/QĐ-BCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 bổ sung một số chất vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp các chất sau đây:

STT

Tên chất

Công thức phân tử

1

Methylamine

CH3NH2

2

Nitroethane

CH3CH2NO2

3

Tartaric acid

HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H

4

Formic acid

HCOOH

5

Formamide

HCONH2

6

Ethylene diacetate

CH3CO2CH2CH2O2CCH3

7

Diethylamine

(C2H5)2NH

8

Benzyl cyanide

C6H5CH2CN

9

Benzaldehyde

C6H5CHO

10

Ammonium formate

HCO2NH4

11

Acetic acid

CH3COOH

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Xuân Thuý

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2004
Ngày hiệu lực07/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung chất vào danh mục tiền chất sử dụng lĩnh vực công nghiệp hướng dẫn 134/2003/QĐ-BCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung chất vào danh mục tiền chất sử dụng lĩnh vực công nghiệp hướng dẫn 134/2003/QĐ-BCN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu04/2004/QĐ-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýNguyễn Xuân Thuý
     Ngày ban hành07/01/2004
     Ngày hiệu lực07/01/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung chất vào danh mục tiền chất sử dụng lĩnh vực công nghiệp hướng dẫn 134/2003/QĐ-BCN

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2004/QĐ-BCN bổ sung chất vào danh mục tiền chất sử dụng lĩnh vực công nghiệp hướng dẫn 134/2003/QĐ-BCN