Quyết định 04/2007/QĐ-UBND

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền UBND quận đã được thay thế bởi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền UBND quận


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 30 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ QUẬN 3 ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU UBND QUẬN TRÊN MỘT SỐ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND QUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 4461/QĐ-UB-NC ngày 22 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của UBND quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc ban hành Quy chế ủy nhiệm của Chủ tịch UBND quận 3 đối với Thủ trưởng các Phòng, ban trực thuộc quận theo cơ chế làm việc “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 3;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế quận 3 (tại Công văn số 01/YT-CV ngày 26 tháng 01 năm 2007);
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Báo cáo thẩm định số 140/BC-TP  ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên và đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận 3 như sau:

1. Văn bản trả lời khiếu nại, thắc mắc của các tổ chức, cá nhân có liên quan công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận, bao gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, phòng trồng răng, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dịch vụ kính thuốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế.

2. Xác nhận đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề, giấy đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn quận 3.

3. Ký các văn bản hành chính thông thường thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước do Phòng phụ trách (báo cáo; kế hoạch; tờ trình; thư mời; công văn hướng dẫn, trả lời, đề nghị; công văn xin ý kiến hướng dẫn các Sở - ngành thành phố về chuyên môn nghiệp vụ).

4. Ký giấy giới thiệu cho cán bộ, công chức của Phòng liên hệ các cơ quan, đơn vị để trao đổi, giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực do Phòng phụ trách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Y tế quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2007
Ngày hiệu lực06/04/2007
Ngày công báo15/04/2007
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền UBND quận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền UBND quận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu04/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành30/03/2007
        Ngày hiệu lực06/04/2007
        Ngày công báo15/04/2007
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền UBND quận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2007/QĐ-UBND ủy quyền Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận văn bản hành chính thẩm quyền UBND quận