Quyết định 04/2012/QĐ-UBND

Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 19 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét thẩm định của Trưởng Phòng Tư pháp tại Công văn số 122/TP ngày 12 tháng 7 năm 2012;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 402/TTr-PNV ngày 18 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ quận 10. Do nội dung không phù hợp đặc điểm, tình hình xã hội và số ban hành văn bản không đúng với quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận, các tổ chức, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2012
Ngày hiệu lực26/07/2012
Ngày công báo15/08/2012
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Lưu
       Ngày ban hành19/07/2012
       Ngày hiệu lực26/07/2012
       Ngày công báo15/08/2012
       Số công báoSố 42
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản

           • 19/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực