Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP

Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL quy định tạm thời về tổ chức thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính trong trường đại học và cao đẳng do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL


BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ
CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2000/QĐ-BTCCBCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH SỐ 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL NGÀY 26/5/1998 CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH GIẢNG VIÊN LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;

Căn cứ Nghị định số 181/CP ngày 09/11/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt hiệu lực Quyết định số 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL ngày 26/5/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành quy định tạm thời về tổ chức thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính trong các trường Đại học và Cao đẳng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về tổ chức thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính.

Điều 2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- Lưu VT, Vụ CCVC.

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Đỗ Quang Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2000/QĐ-BTCCBCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2000/QĐ-BTCCBCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2000
Ngày hiệu lực31/01/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2000/QĐ-BTCCBCP

Lược đồ Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2000/QĐ-BTCCBCP
       Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
       Người kýĐỗ Quang Trung
       Ngày ban hành31/01/2000
       Ngày hiệu lực31/01/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2000/QĐ-BTCCBCP chấm dứt hiệu lực Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL

           • 31/01/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực