Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động tại một số thị trường do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động thị trường đã được thay thế bởi Quyết định 61/2008/QĐ-BLĐTBXH mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghệp tại thị trường và được áp dụng kể từ ngày 13/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động thị trường


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 05 /2007/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội,  ngày  17  tháng 01  năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUI ĐỊNH MỨC PHÍ MÔI GIỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/03/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;
Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 59/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí môi giới trong xuất khẩu lao động;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về mức phí môi giới tối đa cụ thể trong xuất khẩu lao động đối với một số thị trường theo Phụ lục đính kèm.

Căn cứ vào thời hạn hợp đồng cụ thể và mức phí môi giới tối đa quy định tại Quyết định này, doanh nghiệp thoả thuận với đối tác về mức phí môi giới cụ thể cho từng hợp đồng và thoả thuận với người lao động mức phí môi giới mà người lao động đóng góp.

Điều 2.Phần phí môi giới mà người lao động đóng góp (nếu có) phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh ra nước ngoài làm việc.

Điều 3 Nghiêm cấm các doanh nghiệp thu phí môi giới của người lao động đối với những thị trường, những hợp đồng mà bên đối tác nước ngoài không có yêu cầu về phí môi giới.

Điều 4.Việc thu, nộp và thanh toán phí môi giới được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 59/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2006 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí môi giới trong xuất khẩu lao động.

Điều 5.Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu phí môi giới của các doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 6.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng đối với các hợp đồng đăng ký thực hiện tại Cục Quản lý lao động ngoài nước kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 7.Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Giám đốc các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Các doanh nghiệp XKLĐ;
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ Pháp chế, Cục QLLĐNN (
4b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

PHỤ LỤC :

MỨC PHÍ MÔI GIỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNGĐỐI VỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17 /01/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Stt

Thị trường

Ngành nghề

Mức phí môi giới tối đa

1

Đài Loan

Công nhân nhà máy, xây dựng

1.500 USD/người/ hợp đồng 02 năm và được gia hạn thêm 01 năm

Lao động làm việc tại gia đình, chăm sóc sức khoẻ

1.000 USD/người/hợp đồng 02 năm

Thuyền viên tàu cá xa bờ

Không

2

Malaysia

Lao động nam

350 USD/người/hợp đồng 03 năm

Lao động nữ

300 USD/người/hợp đồng 03 năm

3

Ảrập Xê út

Lao động không nghề

400 USD/người/hợp đồng 02 năm

Lao động có nghề

500 USD/người/hợp đồng 02 năm

Lao động làm việc tại gia đình

Không

4

Qatar, U.A.E, Bahrain, Oman

Lao động không nghề

400 USD/người/hợp đồng 02 năm

Lao động có nghề, bán lành nghề

550 USD/người/hợp đồng 02 năm

5

Macau

 

Công nhân xây dựng

2.500 USD/người/hợp đồng 02 năm

Trong đó:

- Người lao động đóng góp: 2.000 USD

- Doanh nghiệp chi: 500 USD

Lao động làm việc tại gia đình

750 USD/người/hợp đồng 02 năm

Trong đó:

- Người lao động đóng góp: 600 USD

- Doanh nghiệp chi: 150 USD

Dịch vụ bảo vệ, vệ sinh

900 USD/ người/hợp đồng 2 năm

Trong đó:

- Người lao động đóng góp: 750 USD

- Doanh nghiệp chi: 150 USD

Dịch vụ nhà hàng, khách sạn

1.000 USD/người/hợp đồng 2 năm

6

Nhật Bản

 

1.500 USD/người/hợp đồng 02 năm

7

Úc

 

5.000 USD/người/hợp đồng 04 năm

8

Brunây

Công nhân nhà máy, nông nghiệp

   250 USD/người/hợp đồng 03 năm

Công nhân xây dựng

   350 USD/người/hợp đồng 03 năm

9

CH Séc

 

1.500 USD/người/hợp đồng 02 năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực16/02/2007
Ngày công báo01/02/2007
Số công báoTừ số 65 đến số 66
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động thị trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động thị trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2007/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành17/01/2007
        Ngày hiệu lực16/02/2007
        Ngày công báo01/02/2007
        Số công báoTừ số 65 đến số 66
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/09/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động thị trường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH qui định mức phí môi giới xuất khẩu lao động thị trường