Quyết định 05/2008/QĐ-UBND

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường tại quyết định 108/2003/QĐ-UB và quyết định 09/2004/QĐ-UB do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05 /2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ KHOẢN THU TIỀN XÂY DỰNG TRƯỜNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2003/QĐ-UB NGÀY 03/10/2003 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2004/QĐ-UB NGÀY 30/01/2004 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 10917/BTC-CST ngày 16/8/2007 của Bộ Tài chính về rà soát, bãi bỏ các khoản thu phí, lệ phí không đúng quy định của pháp luật;

Căn cứ Công văn số 13952/BTC-CST ngày 16/10/2007 của Bộ Tài chính về bãi bỏ khoản thu xây dựng trường theo Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2007/NQ-HĐND ngày 14/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ một số nội dung tại Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 06/8/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 và Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường theo Nghị quyết số 71/2003/NQ-HĐND ngày 06/8/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp lần thứ 13;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 506/STC-HCSN ngày 25/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ

1. Khoản 2, khoản 5 phần I; khoản 3 phần II, Điều 1, Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường.

2. Điểm b, mục 2, Điều 1, Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 108/2003/QĐ-UB.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về khoản thu tiền xây dựng trường năm học 2007 - 2008, dự toán kinh phí thiếu hụt do bãi bỏ khoản thu này để làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hằng năm bổ sung, hỗ trợ kinh kinh phí xây dựng, sửa chữa trường học.

+ Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chung một quyết định về mức thu học phí ( thay thế các quyết định hiện hành ).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và áp dụng thực hiện kể từ niên học 2008-2009. Các nội dung khác tại Quyết định số 108/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 và Quyết định số 09/2004/QĐ-UB ngày 30/01/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi bãi bỏ tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng trường phổ thông công lập các cấp và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2008
Ngày hiệu lực20/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường Quảng Nam


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường Quảng Nam
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
     Người kýNguyễn Đức Hải
     Ngày ban hành10/01/2008
     Ngày hiệu lực20/01/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường Quảng Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ-UBND bãi bỏ khoản thu tiền xây dựng trường Quảng Nam

         • 10/01/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực