Quyết định 05/2008/QĐ-UBND

Quyết định 05/2008/QĐ- UBND về mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ (%) phí thu được để lại cho đơn vị thu do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 05/2008/QĐ- UBND mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ phí thu được để lại cho đơn vị thu đã được thay thế bởi Quyết định 47/2011/QĐ-UBND phí tham quan di tích lịch sử núi Bà Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ- UBND mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ phí thu được để lại cho đơn vị thu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ VÀO CỔNG THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ, THẮNG CẢNH NÚI BÀ VÀ TỶ LỆ (%) PHÍ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 55/2003/NQ-HĐ ngày 25/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu, định mức phân bổ chi ngân sách, phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng cho các cấp chính quyền địa phương, danh mục, mức thu phí và quản lý sử dụng tiền phí thu được trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 121/TTr-STC ngày 16 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà, cụ thể như sau:

- Đối với trẻ em (từ 6 tuổi – 10 tuổi): 3.000đồng/lần/người

- Đối với người lớn : 10.000đồng/lần/người

Điều 2.

- Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, thu, nộp đầy đủ, kịp thời toàn bộ số tiền phí vào cổng thu được vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Tỷ lệ trích để lại cho Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại là 24% số tiền phí vào cổng để trang trải chi phí tổ chức thu phí.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2008
Ngày hiệu lực31/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ- UBND mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ phí thu được để lại cho đơn vị thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2008/QĐ- UBND mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ phí thu được để lại cho đơn vị thu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành21/01/2008
        Ngày hiệu lực31/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/05/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ- UBND mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ phí thu được để lại cho đơn vị thu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ- UBND mức thu phí vào cổng tham quan di tích lịch sử, thắng cảnh Núi Bà và tỷ lệ phí thu được để lại cho đơn vị thu