Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM

Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM về Quy chế tuyển chọn và quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Quy chế tuyển chọn quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Quy chế tuyển chọn quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2001/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP CÔNG TY SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT TƯ GIA CẦM VÀO XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA CẦM & CƠ KHÍ NGỌC HỒI VÀ ĐỔI TÊN XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA CẦM & CƠ KHÍ NGỌC HỒI THÀNH CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty chăn nuôi
Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sáp nhập nguyên trạng (bao gồm: nhiệm vụ, đất đai, tài sản, lao động, tiền vốn ... ) Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm vào Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi và đổi tên Xí Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi thành Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương.

Vốn và ngành nghề kinh doanh của Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương là vốn & ngành nghề kinh doanh của hai doanh nghiệp cộng lại.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Km 14 - Quốc lộ 1A Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương là doanh nghiệp Nhà nước và là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng.

Sau khi sáp nhập Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương được mở tài khoản giao dịch tại Ngân Hàng và sử dụng con dấu phụ thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi

Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo việc sáp nhập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương phải làm đầy đủ thủ tục để đổi tên doanh nghiệp, đăng ký lại vốn, ngành nghề kinh doanh và hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật .

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam cùng Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại điều 1 trong Quyết định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu : VP + TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0513/2000/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0513/2000/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2000
Ngày hiệu lực08/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 0513/2000/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Quy chế tuyển chọn quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Quy chế tuyển chọn quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu0513/2000/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýĐỗ Như Đính
        Ngày ban hành24/03/2000
        Ngày hiệu lực08/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản gốc Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Quy chế tuyển chọn quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 0513/2000/QĐ-BTM Quy chế tuyển chọn quản lý công chức, viên chức đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài