Quyết định 06/2006/QĐ-UBND

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị xã Kon Tum

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT/BTC-BXD, ngày 08/11/2004 của Bộ Xây dựng – Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp và cụm dân cư nông thôn.

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy, ngày 10/02/2006.

Xét đề nghị của Công ty cấp nước Kon Tum (Tờ trình số 94/TT, ngày 19/10/2005); ý kiến đề xuất của Sở Tài chính (Công văn số 54/STC-QLCS-GIÁ ngày 10/01/2006).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bảng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã Kon Tum, cụ thể như sau:

- Mức giá 3.000 đồng/m3: áp dụng cho sinh hoạt của các hộ dân cư, cán bộ công nhân viên chức, các hộ gia đình ở tập thể;

- Mức giá 6.050 đồng/m3: áp dụng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức, đoàn thể;

- Mức giá 7.750 đồng/m3: áp dụng cho khối sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Mức giá nước sạch quy định tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/3/2006.

Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thị xã Kon Tum theo đúng quy định.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kon Tum; Giám đốc Công ty cấp nước Kon Tum; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Như điều 3;
- Sở Tư Pháp;
- Lưu: VT-TH1.

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2006
Ngày hiệu lực23/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Quang Vinh
        Ngày ban hành13/02/2006
        Ngày hiệu lực23/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2006/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn Kon Tum