Quyết định 76/2009/QĐ-UBND

Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum

Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p đã được thay thế bởi Quyết định 30/2011/QĐ-UBND bảng giá nước sạch sinh hoạt và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 76/2009/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/5/2009 về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2891-CV/VPTU ngày 28/10/2009 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc chủ trương xác định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24/12/2009;

Xét đề nghị của Công ty cấp nước tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 94/TT-GNM ngày 27/8/2009 về việc xin phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Kon Tum; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 1549/STC-QLCSG ngày 26/8/2009; Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 15/12/2009 về việc tổ chức lấy ý kiến người dân về giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum, cụ thể như sau:

- Mức giá: 4.100 đồng/m3 áp dụng cho sinh hoạt của các hộ dân cư, các hộ gia đình buôn bán nhỏ không sử dụng nước để kinh doanh.

- Mức giá: 8.300 đồng/m3 áp dụng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

- Mức giá: 8.900 đồng/m3 áp dụng cho hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.

Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiểm tra việc cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Kon Tum theo đúng quy định.

- Công ty cấp nước Kon Tum có trách nhiệm phối hợp với Đài phát thanh truyền hình, Báo Kon Tum tuyên truyền cho các hộ sử dụng: nguyên nhân tăng giá nêu trên là để bù đắp chi phí đầu vào của sản xuất nước (tăng lương, điện phục vụ sản xuất nước…) và các mức giá áp dụng nêu trên thấp hơn so với các tỉnh trong khu vực.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum; Giám đốc Công ty cấp nước tỉnh Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, thay thế Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 13/02/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýTrần Quang Vinh
       Ngày ban hành24/12/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2011
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2009/QĐ-UBND quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành p