Thông tư 100/2009/TT-BTC

Thông tư 100/2009/TT-BTC ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 100/2009/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đã được thay thế bởi Thông tư 88/2012/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và được áp dụng kể từ ngày 11/07/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 100/2009/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 100/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/ NĐ- CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Bộ Tài chính ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt như sau:

Điều 1. Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt các hộ dân cư (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo bảng phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và phát triển nông thôn và khung giá quy định tại Điều 1 Thông tư này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể tại địa phương.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở TC, các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Hội cấp thoát nước VN;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước,
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục QLN&TCĐN; Cục TCDN; Vụ ĐT; Vụ HCSN;
- Lưu: VT (2), Cục QLG (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Loại

Giá tối thiểu
(đồng/m3)

Giá tối đa
(đồng/m3)

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1

3.000

12.000

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5

2.000

10.000

Nước sạch sinh hoạt nông thôn

1.000

8.000

Đối với nước sạch sinh hoạt tại khu công nghiệp: Khu công nghiệp nằm trong loại đô thị nào thì áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị đó.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu100/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực04/07/2009
Ngày công báo03/06/2009
Số công báoTừ số 279 đến số 280
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 100/2009/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 100/2009/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu100/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Hiếu
       Ngày ban hành20/05/2009
       Ngày hiệu lực04/07/2009
       Ngày công báo03/06/2009
       Số công báoTừ số 279 đến số 280
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/07/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 100/2009/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 100/2009/TT-BTC khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt