Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và bãi bỏ phí Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN DO UBND TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ BÃI BỎ QUY ĐỊNH MỘT SỐ LOẠI PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH 10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hươngs dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 8,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

1. Văn bản do UBND tỉnh Lào Cai ban hành hết hiệu lực thi hành

1.1. Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 về việc điều chỉnh bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1.2. Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 21/02/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ An ninh quốc phòng.

1.3. Quyết định số 154/2003/QĐ-UB ngày 21/04/2003 của UBND tỉnh về việc quy định về thu phí lưu kho đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông.

1.4. Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 13/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1.5. Quyết định số 18/2006/QĐ-UB ngày 03/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Bãi bỏ quy định một số loại phí:

2.1 Bãi bỏ quy định thu phí trông giữ xe, quy định tại Mục II Điều 1 Quyết định số 291/2003/QĐ-UB ngày 10/7/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ thu phí dự thi, dự tuyển vào các trường CĐ, THCN, DN và điều chỉnh, quy định bổ sung một số mức thu sự nghiệp, thu phí trên địa bàn tỉnh.

2.2. Bãi bỏ quy định phí bến bãi quy định tại Mục 1, Điều 1, Quyết định số 551/2005/QĐ-UB ngày 21/9/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi mức thu phí bến bãi và giá dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, mức thu tiền sử dụng kho, sân kho bê tông Khu kiểm hóa của Khu kinh tế cửa khẩu thành phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Cục Trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể tư ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2007
Ngày hiệu lực12/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và bãi bỏ phí Lào Cai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và bãi bỏ phí Lào Cai
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
    Người kýNguyễn Hữu Vạn
    Ngày ban hành12/01/2007
    Ngày hiệu lực12/01/2007
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật14 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và bãi bỏ phí Lào Cai

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và bãi bỏ phí Lào Cai

        • 12/01/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/01/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực