Quyết định 154/2003/QĐ-UB

Quyết định 154/2003/QĐ-UB về thu phí lưu kho đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông do tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 154/2003/QĐ-UB phí lưu kho phương tiện vi phạm an toàn giao thông Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 06/2007/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực và bãi bỏ phí Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 154/2003/QĐ-UB phí lưu kho phương tiện vi phạm an toàn giao thông Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2003/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 21 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THU PHÍ LƯU KHO ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 của UBTVQH về phí, lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí;

Căn cứ văn bản số 48/CV-HĐND ngày 16/4/2003 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại văn bản số 168/TC-VG ngày 04/4/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định mức thu phí lưu kho đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông, cụ thể như sau:

1. Về mức thu:

- Đối với xe đạp: 2.000đ/xe/ngày đêm

- Đối với xe máy 2 bánh, 3 bánh, xe thô sơ: 5.000đ/xe/ngày đêm

- Đối với ô tô và phương tiện cơ giới:

+ Xe ô tô dưới 12 ghế: 15.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô từ 12 ghế đến 20 ghế: 20.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô trên 20 ghế đến 40 ghế: 25.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô trên 40 ghế và xe vận tải hàng hóa đến dưới 10 tấn: 30.000đ/xe/ngày đêm

+ Xe ô tô vận tải từ 10 tấn trở lên và thiết bị công tác khác: 40.000đ/xe/ngày đêm

2. Quản lý sử dụng số phí thu được

+ Cơ quan thu phí được trích 30% trên tổng số thu được để sử dụng vào mục đích chi về bến bãi, thuê người trông giữ bảo quản phương tiện và các chi phí nghiệp vụ khác.

+ Nộp 70% số tiền thu phí theo quy định vào ngân sách nhà nước

+ Trong quá trình thực hiện đơn vị thu phí phải thực hiện theo Pháp lệnh phí, lệ phí đã ban hành. Về nội dung chi đơn vị phải lập dự toán gửi cơ quan quản lý tài chính cùng cấp phê duyệt để có căn cứ thực hiện.

Điều 2. Giao cho Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai mức thu phí lưu kho theo quy định.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính – vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Lộng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu154/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2003
Ngày hiệu lực21/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 154/2003/QĐ-UB phí lưu kho phương tiện vi phạm an toàn giao thông Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 154/2003/QĐ-UB phí lưu kho phương tiện vi phạm an toàn giao thông Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu154/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Quốc Lộng
        Ngày ban hành21/04/2003
        Ngày hiệu lực21/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 154/2003/QĐ-UB phí lưu kho phương tiện vi phạm an toàn giao thông Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 154/2003/QĐ-UB phí lưu kho phương tiện vi phạm an toàn giao thông Lào Cai