Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND quy định cơ chế đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2009 danh mục văn bản pháp luật đã sà soát Đăk Lăk và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-UBND đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CHẾ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO (BT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2006 của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 26/TTr-KHĐT ngày 18/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định cơ chế đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) đối với lĩnh vực giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thời gian bố trí vốn ngân sách tỉnh thanh toán là 03 năm.

2. Tỷ lệ thanh toán vốn năm thứ nhất 40%, năm thứ hai 30%, năm thứ ba 30%.

3. Thời điểm ghi vốn và thanh toán:

- Thanh toán 40% giá trị công trình (gói thầu) sau khi công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao cho chủ đầu tư quản lý;

- Thanh toán 30% giá trị công trình (gói thầu) trong vòng 06 tháng đầu năm của năm thứ hai;

- Thanh toán 30% giá trị công trình (gói thầu) trong vòng 06 tháng đầu năm của năm thứ ba.

Trường hợp chưa bố trí vốn thanh toán theo đúng tiến độ, ngân sách tỉnh chi trả lãi suất theo mức lãi suất cho vay từng thời điểm của liên ngân hàng cho nhà đầu tư đối với khoản tiền và thời gian thanh toán chậm.

Điều 2. Quy định trên áp dụng cho tất cả các công trình đầu tư theo hình thức BT bắt đầu khởi công từ năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- TT Tin học VP;
- Lưu VT – CN, TH, NL.
(CocheVonBT)100

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2007
Ngày hiệu lực09/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-UBND đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2007/QĐ-UBND đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýLữ Ngọc Cư
        Ngày ban hành30/01/2007
        Ngày hiệu lực09/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-UBND đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-UBND đầu tư theo hình thức xây dựng chuyển giao Đắk Lắk