Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 49/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu đã được thay thế bởi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ATGT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2007/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử VPHC chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh về quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh;

Theo Thông báo số 06/TB-UBND ngày 14/01/2008 của UBND tỉnh và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 59/TTr-STC/NS ngày 31/01/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh, như sau:

1. Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu quy định tại Điều 2, như sau:

TT

Đơn vị

Tỷ lệ trích (%)

Tỉnh

Huyện

1

Lực lượng Công an (Kể cả Công an xã)

63

63

2

Thanh tra GT - VT tỉnh

8,5

0

3

Thanh tra GT - VT Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

1,5

0

4

Ban ATGT

17

27

5

Văn phòng UBND

3

3

6

Văn phòng HĐND

1

1

7

Kho bạc nhà nước

2

2

8

Sở Giao thông – Vận tải/Phòng Hạ tầng kinh tế

2

2

9

Cơ quan tài chính

2

2

 

Tổng cộng:

100

100

2. Điều chỉnh khoản 1, Điều 3, như sau:

 “1. Đối với lức lượng Công an:

1.1 Dành 10% chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tư ATGT của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông.

1.2 Dành 70% để chi các nội dung:

a) Bồi dưỡng ...................................”.

3. Bổ sung khoản 4, Điều 3, như sau:

 “4. Đối với Ban An toàn giao thông:

- Dành 45% để chi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tư ATGT của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông đường bộ và ùn tắc giao thông.”

4. Điều chỉnh Điều 4 (Lập dự toán) thành Điều 5 (Lập dự toán).

5. Điều chỉnh Điều 5 (Chấp hành dự toán) thành Điều 6, với nội dung như sau:

1. Định kỳ từ ngày 10 đến ngày 15 hằng tháng, căn cứ số tiền phạt thực tế thu được tháng trước do Kho bạc nhà nước thông báo, cơ quan Tài chính có văn bản thống báo mức được chi cho từng đơn vị theo quy định tại Điều 2 quyết định này gởi cho Kho bạc nhà nước cùng cấp để làm cơ sở bổ sung dự toán cho các đơn vị (Đối với đơn vị dự toán ngân sách địa phương) hoặc cấp kinh phí cho các đơn vị không phải là đơn vị dự toán ngân sách địa phương theo lệnh chi tiền của cơ quan tài chính.

2. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay số tiền được trích để thực hiện các nhiệm vụ chi quy định tại Điều 3 quy chế này.

6. Điều chỉnh Điều 6 (Quyết toán kinh phí) thành Điều 7

Điều 2. Các nội dung điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nêu tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008 và các nội dung khác tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng cơ quan Thanh tra giao thông Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2008
Ngày hiệu lực01/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýLê Minh Ánh
       Ngày ban hành20/02/2008
       Ngày hiệu lực01/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quy định thu nộp quản lý sử dụng tiền thu