Quyết định 06/2008/QĐ-UBND

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB tỉnh Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 780/QĐ-UBND.HC 2009 danh mục văn quy phạm Đồng Tháp còn hết hiệu lực cần sửa đổi bổ sung và được áp dụng kể từ ngày 06/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

Thành phố Cao Lãnh, ngày 12 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2005/QĐ-UB NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Qũy "Đền ơn đáp nghĩa";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 100/TTr-SLĐTBXH ngày 28 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hủy bỏ Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định vận động và quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng năm trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2. Thực hiện Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa".

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2008
Ngày hiệu lực22/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýLê Vĩnh Tân
        Ngày ban hành12/02/2008
        Ngày hiệu lực22/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB tỉnh Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2008/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định 11/2005/QĐ-UB tỉnh Đồng Tháp