Quyết định 06/2010/QĐ-UBND

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được thay thế bởi Quyết định 89/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND 14/2013/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng Gia Lai 2016 và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 03 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2008 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo hướng dẫn tại các văn bản số 616/BTP-HCTP ngày 28/4/2009 và 3745/BTP-HCTP ngày 26/10/2009 của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai như sau:

1. Đối với địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng), thì việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố đó thuộc thẩm quyền của các tổ chức hành nghề công chứng. UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi có tổ chức hành nghề công chứng không có thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch.

Người tham gia hợp đồng, giao dịch thuộc các huyện, thị xã, thành phố nơi có tổ chức hành nghề công chứng có quyền lựa chọn công chứng hợp đồng, giao dịch tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với các huyện, thị xã, thành phố nơi chưa có tổ chức hành nghề công chứng, thì người tham gia hợp đồng, giao dịch có quyền lựa chọn công chứng hợp đồng, giao dịch tại bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã nơi mình cư trú theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, thực hiện công chứng kịp thời, đúng quy định các hợp đồng, giao dịch được chuyển giao; Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2010
Ngày hiệu lực01/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhạm Thế Dũng
       Ngày ban hành03/03/2010
       Ngày hiệu lực01/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 06/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2010/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai