Quyết định 89/QĐ-UBND

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND và 14/2013/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 89/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND 14/2013/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng Gia Lai 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 03/3/2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2013/QĐ-UBND NGÀY 02/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2014, Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- TTTH - Công báo;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
C
HỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu89/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 89/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND 14/2013/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng Gia Lai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 89/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND 14/2013/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng Gia Lai 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu89/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýVõ Ngọc Thành
       Ngày ban hành24/02/2016
       Ngày hiệu lực24/02/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 89/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND 14/2013/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng Gia Lai 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 89/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND 14/2013/QĐ-UBND thẩm quyền công chứng Gia Lai 2016

           • 24/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực