Quyết định 06/2014/QĐ-UBND

Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ cho hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dời khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2014/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ DÂN PHẢI DI DỜI NHÀ RA KHỎI ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “DI DỜI DÂN RA KHỎI ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 347/TTr-SNN ngày 13 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

1. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ dân sống trong các xã nội địa phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp được bố trí xen ghép vào các cụm dân cư và các hộ dân có điều kiện (có đất nơi khác) tự di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp.

2. Điều kiện hỗ trợ là các hộ dân đã có nhà trong đất lâm nghiệp trước khi thực hiện Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/9/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Mục tiêu hỗ trợ

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân cất nhà trái phép trong đất quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ổn định cuộc sống nơi ở mới, góp phần bảo vệ môi trường, củng cố an ninh, quốc phòng và xây dựng nông thôn mới.

Điều 3. Mức hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng/hộ

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực09/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dời khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dời khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýHuỳnh Văn Quang
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực09/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dời khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2014/QĐ-UBND hỗ trợ di dời khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh

            • 27/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực