Quyết định 06/QĐ-HĐCT

Quyết định 06/QĐ-HĐCT năm 2008 về Nội quy Phiên điều trần do Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/QĐ-HĐCT Nội quy Phiên điều trần


HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/QĐ-HĐCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY PHIÊN ĐIỀU TRẦN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH

Căn cứ Luật cạnh tranh năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 09 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh;
Căn cứ Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng cạnh tranh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng – Trưởng Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy Phiên điều trần của Hội đồng cạnh tranh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thành viên Hội đồng cạnh tranh, Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh và các cá nhân, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Trang mạng của Bộ Công Thương;
- HoidongCanhtranh.vn;
- Lưu: BTK. (10)

CHỦ TỊCH
Lê Danh Vĩnh

 

NỘI QUY PHIÊN ĐIỀU TRẦN

1. Mọi người trong Phòng điều trần phải tôn trọng Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, giữ trật tự và tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Phiên điều trần, giữ vệ sinh chung, không hút thuốc, không ăn uống, không gác chân lên ghế, không nói chuyện, tắt điện thoại.

Trang phục của người tham gia tố tụng và người tham dự Phiên điều trần phải nghiêm túc, lịch sự.

Trang phục của Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Thư ký Phiên điều trần theo quy định của Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh.

2. Khi Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh khai mạc Phiên điều trần hoặc tuyên bố Quyết định xử lý, mọi người đều phải đứng dậy.

Khi phát biểu, đặt câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi, người phát biểu, người hỏi hoặc trả lời phải đứng dậy, trừ những người vì lý do sức khỏe được Chủ tọa Phiên điều trần cho phép ngồi để phát biểu, hỏi hay trả lời.

3. Những người được triệu tập hoặc mời đến Phiên điều trần đều phải có mặt đúng giờ, xuất trình giấy tờ và ngồi theo chỉ dẫn của Thư ký Phiên điều trần. Chỉ khi Chủ tọa Phiên điều trần cho phép, những người này mới được phát biểu ý kiến.

4. Đối với Phiên điều trần mở công khai thì người đến tham dự phải kê khai vào mẫu đăng ký dự Phiên điều trần do Ban thư ký Hội đồng cạnh tranh ban hành và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Đối với Phiên điều trần được tổ chức kín thì chỉ người được triệu tập hoặc được mời mới được quyền tham gia.

5. Mọi hoạt động ghi âm, ghi hình, truyền âm, truyền hình, chụp hình, vẽ hình hoặc phỏng vấn phải được sự đồng ý của Chủ tọa phiên điều trần.

6. Những người dưới 16 tuổi không được phép vào Phòng điều trần, trừ trường hợp được Hội đồng xử lý vụ việc triệu tập hoặc mời đến.

7. Không mang vũ khí, chất cháy nổ và những vật dụng bị cấm khác vào Phòng điều trần trừ những người được giao nhiệm vụ bảo vệ.

8. Những người vi phạm trật tự Phiên điều trần tùy từng trường hợp có thể bị Chủ tọa phiên điều trần cảnh cáo, buộc rời khỏi phòng xét xử, phạt bồi thường nếu gây thiệt hại hoặc bị người làm nhiệm vụ bảo vệ bắt giữ theo quy định của pháp luật.

                                                                                                CHỦ TỊCH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/QĐ-HĐCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/QĐ-HĐCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2008
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/QĐ-HĐCT

Lược đồ Quyết định 06/QĐ-HĐCT Nội quy Phiên điều trần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/QĐ-HĐCT Nội quy Phiên điều trần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/QĐ-HĐCT
        Cơ quan ban hànhHội đồng Cạnh tranh
        Người kýLê Danh Vĩnh
        Ngày ban hành06/11/2008
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/QĐ-HĐCT Nội quy Phiên điều trần

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/QĐ-HĐCT Nội quy Phiên điều trần

            • 06/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực