Quyết định 06/QĐ-TWH

Quyết định 06/QĐ-TWH năm 2010 ban hành Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại do Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam ban hành

Quyết định 06/QĐ-TWH Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối tron đã được thay thế bởi Quyết định 06/QĐ-TWH năm 2011 về Tập Định mức - Đơn giá phòng trừ mối trong công và được áp dụng kể từ ngày 26/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/QĐ-TWH Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối tron


LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT
VIỆT NAM
HỘI KHKT LÂM NGHIỆP
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 06/QĐ-TWH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẬP ĐỊNH MỨC - ĐƠN GIÁ PHÒNG TRỪ MỐI TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ XỬ LÝ CÔN TRÙNG GÂY HẠI

CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 253/HĐBT ngày 13 tháng 12 năm 1982 của CT Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam;
Căn cứ điều lệ hoạt động và chức năng nhiệm vụ của Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam;
Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng: TCXD 204.1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06 tháng 01 năm 1998;
Căn cứ danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ giá hóa chất, vật tư dùng cho việc phòng chống mối, xử lý côn trùng gây hại trên thị trường và theo đề nghị của các đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trên lĩnh vực phòng trừ mối và côn trùng gây hại thuộc Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Tập: “Định mức và đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại”.

Điều 2. Tập: “Định mức và đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại” chỉ có giá trị tham khảo, do Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam giữ bản quyền, các bản phô tô công chứng đều không có giá trị. Hàng năm được bổ sung sửa đổi tùy theo tình hình thực tế của sản xuất và thị trường.

Điều 3. Bản: “Định mức và đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại” này thay thế cho các tập định mức đơn giá về phòng trừ mối đã ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Văn phòng Trung ương Hội, các trung tâm hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu.

HỘI KHKT LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ


Đỗ Văn Nhuận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/QĐ-TWH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/QĐ-TWH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2010
Ngày hiệu lực12/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/QĐ-TWH

Lược đồ Quyết định 06/QĐ-TWH Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối tron


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/QĐ-TWH Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối tron
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/QĐ-TWH
        Cơ quan ban hànhHội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Nhuận
        Ngày ban hành12/03/2010
        Ngày hiệu lực12/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/08/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 06/QĐ-TWH Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối tron

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/QĐ-TWH Tập định mức - đơn giá phòng trừ mối tron