Quyết định 07/2003/QĐ-UB

Quyết định 07/2003/QĐ-UB thành lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2003/QĐ-UB lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ "VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG DÂN LẬP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ  QUẢN TRỊ QUỐC TẾ THUỘC CÔNG TY TNHH TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ QUỐC TẾ"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục và dạy nghề.
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04/01/2002 của Bộ Lao động thương binh và xã hội Hướng dẫn việc thành lập, đăng ký hoạt động và chia, tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động, giải thể cơ sở dạy nghề;
Căn cứ Công văn số 4466/LĐTBXH-TCDN ngày 19/12/2002 của Bộ Lao động thương binh và  xã hội về việc thành lập trường Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội và Giám đốc Sở Lao động thương bình và xã hội Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :

1 - Thành lập Trường Dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn trường Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế;

+ Tên giao dịch quốc tế : International College of information Technology & Management.

+ Tên viết tắt : ICIM

+ Trụ sở chính của trường : Đặt tại số 46, phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba đình, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại : 04.7162101 - 04.7162102;

- Số Fax : 047.162.105.

2 - Trường dân lập đào tạo nghề Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế là cơ sở dạy nghề dân lập, trong hệ thống đào tạo nghề của nhà nước; Được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nguồn ngân sách của nhà nước; Tự quản lý, điều hành theo qui định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình, có tư cách pháp nhân; Được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại; Được sử dụng con dấu riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước.

3 - Trường dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế có chức năng, nhiệm vụ mở các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn dạy nghề và bổ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho các đối tượng thuộc các thành phần kinh tế - xã hội theo chương trình đào tạo và dạy nghề do Bộ Lao động thương binh và xã hội qui định, cụ thể trường đào tạo, dạy các nghề :

3.1 - Công nghệ thông tin;

3.2 - Quản trị kinh doanh;

3.3 - Bổ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh.

4 - Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các khoản chi cho nhiệm vụ dạy và học tập của trường được chi từ nguồn thu học phí và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

5 - Mức thu học phí theo qui định của Công ty và của trường.

Điều 2: Trường dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế, chịu sự quản lý trực tiếp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế, hoạt động tuân thủ theo đúng Điều lệ hoạt động của Trường và chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề được cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Trường chịu sự quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội và của các Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội và của Sở, Ban, Ngành của thành phố Hà Nội có liên quan.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế, Hiệu trưởng trường dân lập Công nghệ thông tin và Quản trị Quốc tế và Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thành phố Hà Nội có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2003
Ngày hiệu lực25/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 07/2003/QĐ-UB lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2003/QĐ-UB lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành10/01/2003
        Ngày hiệu lực25/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 07/2003/QĐ-UB lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2003/QĐ-UB lập trường dân lập Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế thuộc công ty TNHH trường Công nghệ thông tin và quản trị Quốc tế

            • 10/01/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực