Quyết định 07/2004/QĐ-TTg

Quyết định 07/2004/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 595/TTg năm 1993 về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 07/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sửa đổi 595/TTg đã được thay thế bởi Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg và được áp dụng kể từ ngày 20/07/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sửa đổi 595/TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 07/2004 /QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 595/TTG NGÀY 15/12/1993 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN KHI XUẤT NGŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năn 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 595/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ như sau:

"2. Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân khi xuất ngũ được hưởng chế độ trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương tối thiểu."

Điều 2. Kinh phí chi trả trợ cấp tạo việc làm cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2004
Ngày hiệu lực29/01/2004
Ngày công báo14/01/2004
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 07/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sửa đổi 595/TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sửa đổi 595/TTg
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2004/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành09/01/2004
       Ngày hiệu lực29/01/2004
       Ngày công báo14/01/2004
       Số công báoSố 10
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/07/2004
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 07/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sửa đổi 595/TTg

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ sửa đổi 595/TTg