Quyết định 113/2004/QĐ-TTg

Quyết định 113/2004/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 595/TTg năm 1993 về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg đã được thay thế bởi Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 113/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 113/2004/QĐ-TTG NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 595/TTG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1993 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN KHI XUẤT NGŨ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 30 tháng 12 năm 1981; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 595/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ như sau:

"2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2004, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân khi xuất ngũ được hưởng chế độ trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương tối thiểu."

Điều 2. Kinh phí chi trả trợ cấp tạo việc làm cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Điều 3. Bãi bỏ Quyết định số 07/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2004
Ngày hiệu lực20/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2021
Cập nhậtTuần trước
(01/12/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu113/2004/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành23/06/2004
      Ngày hiệu lực20/07/2004
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2021
      Cập nhậtTuần trước
      (01/12/2021)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2004/QĐ-TTg chế độ quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ sửa đổi 595/TTg