Quyết định 07/2007/QĐ-UBND

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu dấu Ủy ban nhân dân quận trên giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ủy quyền trưởng phòng y tế quận 3 ký tên đóng dấu UBND quận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thay thế bởi Quyết định 07/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 05/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ủy quyền trưởng phòng y tế quận 3 ký tên đóng dấu UBND quận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2007/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 13 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ QUẬN 3 ĐƯỢC KÝ TÊN, ĐÓNG DẤU ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN  TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 1999 của Ủy ban nhân dân quận 3 về việc ban hành quy chế ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 đối với Thủ trưởng các Phòng, ban trực thuộc quận theo cơ chế làm việc “một cửa, một dấu”;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 3 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận 3;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Y tế quận 3 (tại Công văn số 15/CV-PYT ngày 28 tháng 05 năm 2007);
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Báo cáo thẩm định số 286/BC-TP  ngày 08 tháng 06 năm 2007 của Phòng Tư pháp quận 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên và đóng dấu Ủy ban nhân dân quận trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh cấp quận; các căn tin, bếp ăn trường học (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn quận 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Phòng Y tế quận 3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Thình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2007
Ngày hiệu lực20/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ủy quyền trưởng phòng y tế quận 3 ký tên đóng dấu UBND quận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ủy quyền trưởng phòng y tế quận 3 ký tên đóng dấu UBND quận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrịnh Văn Thình
        Ngày ban hành13/06/2007
        Ngày hiệu lực20/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/10/2009
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ủy quyền trưởng phòng y tế quận 3 ký tên đóng dấu UBND quận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ủy quyền trưởng phòng y tế quận 3 ký tên đóng dấu UBND quận giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm