Quyết định 07/2017/QĐ-UBND

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND về chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2010/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ; UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Nhà ở năm 2014;

Căn cứ Luật Công chứng năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ s gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại y ban nhân dân các huyện, thành phố; y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cho Tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cp tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành ph; các xã, phường, thị trấn; các Tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Xây dựng, TN và MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CTUBND tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- Ban CĐCCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- y ban MTTQVN tnh;
- Công an, VKSND và TAND tỉnh;
- Các Cục: Kiểm tra văn bản, Bổ trợ tư pháp và Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp;
- Như Điu 3 (t/hiện);
- Lãnh đạo VP UBND tnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử ca tnh;
- Lưu: VT, NC, MH (260b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2017
Ngày hiệu lực03/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành23/01/2017
       Ngày hiệu lực03/02/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2010/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng Sơn La

           • 23/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực