Quyết định 07/2018/QĐ-UBND

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 607/TTr-SNV ngày 23 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre như sau

“4. Giám sát thi công xây dựng công trình và thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điền kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3 của Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre như sau

“4. Giám sát thi công xây dựng công trình và thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điền kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Giám sát thi công xây dựng công trình và thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng khi có đủ điền kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.”

2. Bổ sung Khoản 5 Điều 3 như sau:

“5. Thực hiện công tác mua sắm tài sản công tập trung cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.”

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân dụng và công nghiệp thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện tốt nhiệm vụ được bổ sung.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân dụng và công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2018
Ngày hiệu lực10/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(04/05/2018)

Download Văn bản pháp luật 07/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bến Tre


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bến Tre
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu07/2018/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
     Người kýCao Văn Trọng
     Ngày ban hành28/03/2018
     Ngày hiệu lực10/04/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 tháng trước
     (04/05/2018)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng Bến Tre

         • 28/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực