Quyết định 08/2001/QĐ-BCN

Quyết định 08/2001/QĐ-BCN sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 72/2000/QĐ-BCN về chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2001/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình sửa đổi Quyết định 72/2000/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2000/QĐ-BCN NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN CÔNG TY MAY HOÀ BÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HOÀ BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 109/TTr/HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2001) về việc xin điều chỉnh co cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Hoà Bình;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 6.600.000.000 đồng (sáu tỷ sáu trăm triệu đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 25%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 55%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty : 20%.

Giá trị một cổ phần : 100.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Giám đốc Công ty May Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2001
Ngày hiệu lực01/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 08/2001/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình sửa đổi Quyết định 72/2000/QĐ-BCN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 08/2001/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình sửa đổi Quyết định 72/2000/QĐ-BCN
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu08/2001/QĐ-BCN
     Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
     Người kýLê Quốc Khánh
     Ngày ban hành16/02/2001
     Ngày hiệu lực01/03/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 08/2001/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình sửa đổi Quyết định 72/2000/QĐ-BCN

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2001/QĐ-BCN chuyển Công ty May Hoà Bình thành Công ty cổ phần May Hoà Bình sửa đổi Quyết định 72/2000/QĐ-BCN