Quyết định 08/2004/QĐ-UB

Quyết định 08/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 08/2004/QĐ-UB mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 22/2013/QĐ-UBND mức thu chế độ quản lý Phí sử dụng lề đường bến bãi Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2004/QĐ-UB mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI, MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí:

Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định.

Căn cứ Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐNDKXIII ngày 22/12/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 13 kỳ họp thứ 10 Phê chuẩn mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét tờ trình số 64 TT/TC-VG ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

+ Đối với việc tạm dừng, đỗ xe ôtô ở những lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị. Mức thu là: 5.000 đồng/xe/lần tạm dừng; 100.000,0 đồng/xe/tháng áp dụng cho trường hợp mua vé tháng.

+ Đối với việc sử dụng bến, bãi, mặt nước (không thuộc trường hợp nhà nước giao đất, thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất) mức thu tối đa một năm bằng 50% mức giá mặt đất, mặt nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

Điều 2. Mức thu phí quy định tại Điều 1 là mức thu vào các đối tượng được phép sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước (ao, hồ, sông, kênh, rạch…) vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước.

Đơn vị trực tiếp thu phí được trích tối đa 60% trên tổng số tiền phí thực thu được để lại trang trải cho các hoạt động thu phí, phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu phí theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dàn tỉnh. Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông- Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2004
Ngày hiệu lực27/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 08/2004/QĐ-UB mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2004/QĐ-UB mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Thời Giang
        Ngày ban hành12/02/2004
        Ngày hiệu lực27/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2004/QĐ-UB mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2004/QĐ-UB mức thu phí sử dụng lề đường bến bãi mặt nước Lạng Sơn