Quyết định 08/2004/QĐ-UB

Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Phòng tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Phòng tôn giáo Thị xã Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2004/QĐ-UB

KonTum, ngày 10 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TÔN GIÁO TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ KONTUM

ỦY BAN NNÂN DÂN TĨNH KON TUM

Căn cứ điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp.

Căn cứ thông báo số 461-TB/TU ngày 2/3/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Phòng tôn giáo trực thuộc UBND Thị xã KonTum.

Điều 2: Trên cớ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng biên chế được UBND tỉnh giao, chủ tịch UBND Thị xã KonTum quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể và bố trí biên chế cho Phòng tôngiáo đản bảo tinh gọn và hoạt động có hiệu quả.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ tỉnh KonTum và Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND Thị xã KonTum chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kề từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
-PCT phụ trách khối
-Ban TCTU
-Như điều 3
-Lưu VT-NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2004
Ngày hiệu lực25/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Phòng tôn giáo Thị xã Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Phòng tôn giáo Thị xã Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýY Vêng
       Ngày ban hành10/03/2004
       Ngày hiệu lực25/03/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Phòng tôn giáo Thị xã Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Phòng tôn giáo Thị xã Kon Tum