Quyết định 33/2004/QĐ-UB

Quyết định 33/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐ-UB về thành lập Phòng tôn giáo trực thuộc Ủy ban nhân dân Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 33/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐ-UB về Phòng tôn giáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2004/QĐ-UB

KonTum, ngày 03 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2004/QĐ-UB NGÀY 10/3/2004 CỦA UBND TỈNH KON TUM VỀ THÀNH LẬP PHÒNG TÔN GIÁO TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ KON TUM.

ỦY BAN NNÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 10, Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12/01/2004 của Chính Phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Thông báo số 461-TB/TU ngày 2/3/2004 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004. của UBND tỉnh Kon Tum v/v thành lập Phòng tôn giáo trực thuộc UBND Thị xã Kon Tum như sau:

“Điều 1: Thành lập Phòng tôn giáo trực thuộc UBND Thị xã Kon Tum. Phòng tôn giáo có con dấu riêng để giao dịch công tác”.

Điều 2: Ngoài điều bổ sung trên đây, những quy định khác vẫn thực hiện theo đúng Quyết định định số 08/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004. của UBND tỉnh Kon Tum

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TCTU
- Như điều 3
- Lưu VT-NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu33/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2004
Ngày hiệu lực03/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 33/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐ-UB về Phòng tôn giáo


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 33/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐ-UB về Phòng tôn giáo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu33/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýY Vêng
       Ngày ban hành03/08/2004
       Ngày hiệu lực03/08/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 33/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐ-UB về Phòng tôn giáo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 33/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 08/2004/QĐ-UB về Phòng tôn giáo

           • 03/08/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực