Quyết định 08/2006/QĐ-UBND

Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông và xe có kết cấu tương tự hoạt động trên tuyến, đoạn tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông xe có kết cấu tương tự đoạn tuyến đường giao thông Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản pháp luật Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 09/11/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông xe có kết cấu tương tự đoạn tuyến đường giao thông Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤM XE CÔNG NÔNG VÀ XE CÓ KẾT CẤU TƯƠNG TỰ HOẠT ĐỘNG TRÊN MỘT SỐ TUYẾN, ĐOẠN TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 46/2004/CT-TTg ngày 9/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý xe Công nông tham gia giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số: 152/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số: 14/TTr - ATGT, ngày 17 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cấm hoạt động của xe Công nông và các loại xe có kết cấu tương tự trên một số tuyến, đoạn tuyến đường giao thông thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Cấm hoạt động trong mọi thời điểm trên các tuyến, gồm:

a. Quốc lộ 1A mới: Toàn bộ chiều dài tuyến đường (37,8Km) đi qua địa bàn tỉnh, từ Km94+700 (cầu Bến Lường - Lạng Giang) đến Km 132 + 5 (cầu Như Nguyệt - Việt Yên).

b. Quốc lộ 1A cũ: Toàn bộ chiều dài tuyến đường (23Km) đi qua địa bàn tỉnh, từ Km113 (Tân Xuyên - Lạng Giang) đến Km 136 (cầu Đáp Cầu - Việt Yên).

c. Tỉnh lộ 284: Đoạn tuyến (5,6km) nằm trong địa bàn thành phố Bắc Giang, từ Km 23 đến Km 27 + 600.

d. Các đường phố: Thành phố Bắc Giang (Trừ các đường liên xã, liên thôn).

2. Cấm hoạt động trong thời gian cao điểm từ 6 giờ 00' đến 19 giờ 00' hàng ngày trên các tuyến, gồm:

a. Quốc lộ 31: Đoạn tuyến (20km) từ Km 00 (Xương Giang - Thành phố Bắc Giang) đến Km 20 (thị trấn Đồi Ngô - Lục Nam).

b. Quốc lộ 37: Đoạn tuyến (20,2km) từ Km 70 (Hồng Thái - Việt Yên) đến Km 90,2 (Trại Cờ - Hiệp Hòa).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 1 Quyết định này đều được xử lý theo quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định số: 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Giao cho Ban An toàn giao thông, Đài phát thanh - Truyền hình, các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và Quyết định này tới cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Bộ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2006
Ngày hiệu lực06/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông xe có kết cấu tương tự đoạn tuyến đường giao thông Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông xe có kết cấu tương tự đoạn tuyến đường giao thông Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Công Bộ
        Ngày ban hành27/01/2006
        Ngày hiệu lực06/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/11/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông xe có kết cấu tương tự đoạn tuyến đường giao thông Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2006/QĐ-UBND cấm xe công nông xe có kết cấu tương tự đoạn tuyến đường giao thông Bắc Giang