Quyết định 08/2007/QĐ-UBND

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ tại Quyết định 59/2006/QĐ-UBND Quy định phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc đã được thay thế bởi Quyết định 57/2007/QĐ-UBND quy định phương pháp xác định giá đất giá năm 2008 tỉnh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 02 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG GIÁ ĐẤT MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG CỦA HUYỆN ĐẠI LỘC, HUYỆN NÚI THÀNH VÀ THÀNH PHỐ TAM KỲ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2006/QĐ-UBND NGÀY 21/12/2006 CỦA UBND TỈNH VIỆC QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quyết định Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 389/STC-GCS ngày 27 tháng 3 năm 2007 về điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường tại Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường của huyện Đại Lộc, huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ tại Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

I. Huyện Đại Lộc.

1. Giá đất ở đô thi: Tại phụ lục số 6, mục 6.2, điểm D - Đường GTNT các loại, số thứ tự 4, đường đất > = 4m: đường loại 2, vị trí 4, hệ số 0,8, đơn giá 960.000 đồng/m2.

Nay điều chỉnh lại: Đường loại 2, vị trí 4, hệ số 0,8, đơn giá 96.000 đồng/m2.

2. Đất ở khu vực nông thôn: Tại phụ lục số 5, mục 5.2, phần II- xã Đại Nghĩa, điểm B - đường 14B mới, số thứ tự 2, Ngã 3 đường công vụ đến ranh giới xã Đại Quang: khu vực 1, vị trí 4, hệ số 0,9, đơn giá 250.000 đồng/m2.

Nay điều chỉnh lại: Khu vực 1, vị trí 4, hệ số 1,0, đơn giá 250.000 đồng/m2.

II. Huyện Núi Thành.

1. Giá đất ở đô thị:

Bổ sung: Đường Trần Hưng Đạo (đoạn qua thị trấn Núi Thành): đường loại 3, vị trí 1, hệ số 1,0, đơn giá 900.000đồng/m2.

2. Giá đất ở nông thôn: Khu vực 3, xã Tam Nghĩa.

Bổ sung: Đất ven đường thuộc thôn Hòa Mỹ, đoạn từ nhà bà Trần Thị Minh Trí đến nhà bà Phạm Thị Thìn, khu vực 3, vị trí 4, hệ số 1,1, đơn giá 55.000đồng/m2.

III- Thành phố Tam Kỳ.

1. Giá đất ở tại đô thị:

1.1. Tại phụ lục số 6, mục 6.2, số thứ tự 56, đường 14,5m: đường loại 4, vị trí 1, hệ số 0,8, đơn giá 585.000 đồng/m2.

Nay điều chỉnh lại: Đường loại 4, vị trí 1, hệ số 0,9, đơn giá 585.000 đồng/m2.

1.2. Tại phụ lục số 6, mục 6.2, số thứ tự 71, đường kênh N24, đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Hùng Vương: đường loại 4, vị trí 1, hệ số 0,7, đơn giá 360.000 đồng/m2.

Nay điều chỉnh lại: Đường loại 5, vị trí 1, hệ số 1,2, đơn giá 360.000 đồng/m2.

1.3. Bổ sung: Đường ngang nối từ đường Trần Phú đến đường Lê Đình Dương (sau lưng Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam): đường loại 3; vị trí 1, hệ số 0,7, đơn giá 840.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công nghiệp, Thuỷ sản, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
TVTU, TTHĐND, TTUBND tỉnh;
Các Đại biểu HĐND tỉnh;
Các Ban HĐND tỉnh;
Như điều 3;
Các VP: TU, HĐND tỉnh, Quốc hội;
CPVP;
Lưu VT, KTN, VX, NC, TH, KTTH (Mỹ-1).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2007
Ngày hiệu lực02/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành02/04/2007
       Ngày hiệu lực02/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2012
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2007/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất tuyến đường của huyện Đại Lộc