Quyết định 08/2008/QĐ-UBND

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - BTP;
- TT: TU; HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các Đoàn thể;
- Như Điều 3;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Phòng VB-TT, STP;
E\QĐPQ\bãi bỏ bộ đơn giá

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Lập

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Thành Lập
       Ngày ban hành31/03/2008
       Ngày hiệu lực10/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           • 31/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực