Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong trực thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2009 bãi bỏ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 03/09/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 08/2009/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 13 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÍ QUA PHÀ HƯNG PHONG TRỰC THUỘC XÍ NGHIỆP PHÀ BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Công văn số 135/HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phúc đáp Tờ trình số 1694/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí qua phà Hưng Phong cho từng đối tượng như sau

STT

Đối tượng qua phà

Đơn giá (đ/lượt)

1

Hành khách đi bộ

1.000

2

Hành khách đi xe đạp

2.000

3

Hành khách đi xe gắn máy, môtô

3.000

4

Vé tháng cho cán bộ, công chức, viên chức

30.000

5

Thuê bao phà

170.000

Điều 2. Đối tượng miễn thu phí 

1. Học sinh, thương binh.

2. Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Việc quản lý và sử dụng phí qua phà thực hiện theo chế độ hiện hành về quản lý và sử dụng phí qua phà.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Xí nghiệp Phà Bến Tre, Bến trưởng Bến phà Hưng Phong và các đối tượng qua phà chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2009 và áp dụng tạm thời cho đến khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu phí qua phà Hưng Phong có hiệu lực./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2009
Ngày hiệu lực19/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/09/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành13/05/2009
        Ngày hiệu lực19/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/09/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định phí qua phà Hưng Phong thuộc Xí nghiệp phà Bến Tre