Quyết định 08/2010/QĐ-UBND

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đang quản lý, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ đã được thay thế bởi Quyết định 07/2012/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2010/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 07 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO ĐỐI TƯỢNG ĐANG QUẢN LÝ, NUÔI DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI, TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CHO TRẺ KHUYẾT TẬT THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;
Căn cứ Quyết định số 414/2008/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 26/TTr-SLĐTBXH ngày 14 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đang quản lý, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng:

STT

Đối tượng

Mức trợ cấp (nghìn đồng/tháng)

1

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo:

 

- Từ 18 tháng tuổi trở lên;

360

- Dưới 18 tháng tuổi; từ 18 tháng tuổi trở lên bị tàn tật hoặc bị nhiễm HIV/AIDS.

450

2

Người cao tuổi cô đơn thuộc gia đình hộ nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo

360

3

Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ

360

4

Người mắc bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm

450

5

Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo

450

6

Đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân bị cưỡng bức lao động và các đối tượng khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định

360

- Trợ cấp mua thuốc khám chữa bệnh thông thường: 15.000 đồng/người/tháng; riêng người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị nhiễm trùng cơ hội mức 250.000 đồng/người/năm;

- Trợ cấp vệ sinh cá nhân đối với đối tượng nữ trong độ tuổi sinh đẻ: 15.000 đồng/người/tháng.

- Hỗ trợ kinh phí mai táng khi chết: 3.000.000 đồng/người.

- Trợ cấp mua sắm đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày: 1.400.000 đồng/người/năm. (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các đối tượng tại Điều 1 được hưởng chế độ trợ cấp xã hội kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh Nam Định.

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Long

 

PHỤ LỤC

MỨC TRỢ CẤP MUA VẬT TƯ, VẬT DỤNG PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐANG QUẢN LÝ, NUÔI DƯỠNG TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Nam Định)

STT

Nội dung

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Quần áo dài tay

02 bộ

180.000

360.000

2

Quần áo lót

04 bộ

40.000

160.000

3

Áo rét

01 cái

180.000

180.000

4

Chiếu

02 cái

40.000

80.000

5

Dép

02 đôi

15.000

30.000

6

Khăn mặt

04 cái

10.000

40.000

7

Màn

01 cái

70.000

70.000

8

Chăn bông

01 cái

170.000

170.000

9

Cặp lồng đựng thức ăn

01 cái

40.000

40.000

10

Chậu rửa

01 cái

30.000

30.000

11

Xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu

 

20.000đ/tháng

240.000

 

Tổng cộng

 

 

1.400.000

Ghi chú: Mức chi trên tính cho 01 người/năm.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu08/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
     Người kýBùi Đức Long
     Ngày ban hành07/05/2010
     Ngày hiệu lực17/05/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2012
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2010/QĐ-UBND điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội đối tượng bảo trợ