Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 48/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND tỉnh An Giang và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2015/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 401/TTr-SGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

1. Điểm d khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “d) Ban Quản lý dự án Bảo trì đường bộ, các đơn vị sự nghiệp khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

2. Bổ sung Điểm d vào Khoản 1 Điều 2 như sau:

“d.) Các dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh”

3. Bãi bỏ quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và thay thế Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2019
Cập nhật12 tháng trước
(09/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
      Người kýVương Bình Thạnh
      Ngày ban hành21/03/2019
      Ngày hiệu lực01/04/2019
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2019
      Cập nhật12 tháng trước
      (09/11/2019)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND An Giang