Quyết định 09/2003/QĐ-UB

Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng đoạn đường, tuyến đường nội, ngoại thành thành phố Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2003/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÁC ĐOẠN, TUYẾN ĐƯỜNG NỘI, NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 của Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị.
Xét đề nghị của Sở Xây dựng Lạng Sơn tại tờ trình số 227 /TT-XD ngày 23/4/2003,

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định chi tiết chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các đoạn đường, tuyến đường nội, ngoại thành thành phố Lạng Sơn .

Giao cho UBND thành phố Lạng Sơn làm thủ tục đổi tên đường Lý Thường Kiệt cho phù hợp với quy mô theo quy hoạch mới tuyến đường này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, các phường, khối, các tổ dân phố, các hộ gia đình trên địa bàn nội ngoại thành thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT Tỉnh Uỷ
- TT HĐND tỉnh.
- CPVP, các tổ CV
- Lưu VT, XD

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Đoàn Bá Nhiên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2003
Ngày hiệu lực29/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýĐoàn Bá Nhiên
        Ngày ban hành14/05/2003
        Ngày hiệu lực29/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2003/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ, xây dựng