Quyết định 09/2005/QĐ-UBT

Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ trong thực hiện cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chức năng chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã thuộc tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ đã được thay thế bởi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 09/2005/QĐ-UBT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ DỊCH VỤ TRONG THỰC HIỆN CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG CHỨNG THỰC CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ THUỘC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLB-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên Bộ Tài chính, Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực;
- Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-UBT ngày 04/02/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí dịch vụ của Phòng Công chức số 1 tỉnh Trrà Vinh;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: UBND huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh thực hiện cung cấp các dịch vụ về soạn thảo hợp đồng, giao dịch, dịch, hiệu đính, đánh máy, sao chụp và các dịch vụ khác có liên quan, được áp dụng mức thu phí dịch vụ (bao gồm cả thuế GTGT) của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-UBT ngày 04/02/2005 của UBND tỉnh (có biểu đính kèm).

Điều 2: UBND huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền phí dịch vụ theo đúng quy định tại mục II, phần B Thông tư Liên tịch số 93/2001/TTLB-BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Liên Bộ Tài chính, Tư pháp.

Điều 3: Sở Tài chính, Cục thuế Trà Vinh và Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh trong việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý tiền thu phí dịch vụ; chế độ quản lý, sử dụng biên lai, hóa đơn chứng từ; chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đúng theo quy định hiện hành.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh (thay b/c),
- Vụ Pháp chế - Bộ TC, Bộ TP,
- CT và các PCTUBND tỉnh,
- Như điều 4,
- BLĐ VP, các khối NC,
- Lưu .

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2005/QĐ-UBT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2005/QĐ-UBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2005
Ngày hiệu lực17/02/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2005/QĐ-UBT

Lược đồ Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2005/QĐ-UBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Khiêu
        Ngày ban hành17/02/2005
        Ngày hiệu lực17/02/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2005/QĐ-UBT áp dụng mức thu phí dịch vụ