Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chứng thực của cấp huyện và cấp xã trong tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê đã được thay thế bởi Quyết định 490/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC GIÁ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG THỰC CỦA CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRONG TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Liên Bộ Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chứng thực của cấp huyện và cấp xã trong tỉnh Trà Vinh, cụ thể:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu và được UBND huyện-thị xã, Phòng Tư pháp huyện-thị xã, UBND xã - phường - thị trấn (sau đây gọi là cơ quan chứng thực cấp huyện và cấp xã) cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chức năng chứng thực.

2. Mức thu:

TT

Loại dịch vụ

Mức thu

Ghi chú

01

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch theo mẫu

20.000đ/trang

 

02

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch không theo mẫu

50.000đ/trang

 

03

Đánh máy giấy tờ, tài liệu

10.000đ/trang

 

04

Sao chụp giấy tờ, tài liệu

 

Khổ giấy A4

500đ/mặt

 

1000đ/2mặt

 

Khổ giấy A3

1000đ/mặt

 

1500đ/2mặt

 

3. Quản lý và sử dụng:

Cơ quan chứng thực cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm:

a) Khi thu tiền dịch vụ phải thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Trường hợp cung cấp dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định không phải lập hóa đơn, nếu người yêu cầu cung cấp dịch vụ yêu cầu cấp hóa đơn thì phải lập hóa đơn, nếu không yêu cầu cấp hóa đơn thì phải lập bảng kê theo quy định để làm căn cứ tính thuế.

b) Mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán riêng chi phí, doanh thu các khoản dịch vụ theo pháp luật về kế toán thống kê.

c) Số tiền thu được qua thực hiện dịch vụ, sau khi nộp thuế theo quy định, trang trải các chi phí cần thiết phục vụ cho hoạt động dịch vụ, số còn lại được sử dụng để phục vụ cho việc mua sắm, sửa chữa, v.v ..., phục vụ trở lại cho công tác chứng thực của đơn vị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định 07/2005/QĐ-UBT ngày 04/02/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định mức thu phí dịch vụ của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Trà Vinh, Quyết định 09/2005/QĐ-UBT ngày 17/02/2005 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành về việc áp dụng mức thu phí dịch vụ trong thực hiện cung cấp các dịch vụ có liên quan đến chức năng chứng thực của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Trưởng Phòng Tư pháp huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã - phường - thị trấn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Khiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2009
Ngày hiệu lực30/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành20/05/2009
       Ngày hiệu lực30/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời mức giá cung cấp các dịch vụ có liê