Quyết định 09/2006/QĐ-BTS

Quyết định 09/2006/QĐ-BTS sửa quyết định ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2006/QĐ-BTS tiêu chuẩn ngành sửa đổi 06/2005/QĐ-BTS,25/2005/QĐ-BTS


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 09/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Điều 2 trong Quyết định số 06/2005/QĐ-BTS ngày và Quyết định số 25/2005/QĐ-BTS ngày của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Tiêu chuẩn Ngành như sau:

1. Tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BTS ngày , Điều 2 được sửa như sau:

- Các Tiêu chuẩn trên khuyến khích áp dụng cho các cơ sở sản xuất giống tôm biển và tôm càng xanh.

2. Tại Quyết định số 25/2005/QĐ-BTS ngày , Điều 2 được sửa như sau:

- Tiêu chuẩn này khuyến khích áp dụng đối với các cơ sở có nghề khai thác mực trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ: Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thủy sản, các cơ sở nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Việt Thắng 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2006/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2006
Ngày hiệu lực16/07/2006
Ngày công báo01/07/2006
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 09/2006/QĐ-BTS tiêu chuẩn ngành sửa đổi 06/2005/QĐ-BTS,25/2005/QĐ-BTS


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 09/2006/QĐ-BTS tiêu chuẩn ngành sửa đổi 06/2005/QĐ-BTS,25/2005/QĐ-BTS
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu09/2006/QĐ-BTS
     Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
     Người kýNguyễn Việt Thắng
     Ngày ban hành14/06/2006
     Ngày hiệu lực16/07/2006
     Ngày công báo01/07/2006
     Số công báoTừ số 1 đến số 2
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật12 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 09/2006/QĐ-BTS tiêu chuẩn ngành sửa đổi 06/2005/QĐ-BTS,25/2005/QĐ-BTS

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2006/QĐ-BTS tiêu chuẩn ngành sửa đổi 06/2005/QĐ-BTS,25/2005/QĐ-BTS

         • 14/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực