Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí lệ phí áp dụng trên địa bàn đã được thay thế bởi Quyết định 53/2016/QĐ-UBND quy định về phí lệ phí thẩm quyền Hội đồng Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí lệ phí áp dụng trên địa bàn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 23 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BAN HÀNH MỚI CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/UBTVQH ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 của HĐND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 9 về việc Thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại các Tờ trình số 632/TTr-STC ngày 08/5/2007 và số 705/TTr-STC ngày 17/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí

1.1. Phí an ninh, trật tự

- Phí an ninh, trật tự đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 12c/2004/NQ-HĐND ngày 15/3/2004, trong đó tên gọi là phí quốc phòng- an ninh, trật tự nay điều chỉnh tên gọi thành phí an ninh, trật tự (Mức thu phí giữ nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 12c/2004/NQ-HĐND ngày 15/3/2004 của HĐND tỉnh);

- Phí an ninh, trật tự là khoản thu đối với các tổ chức, hộ gia đình cư trú trên địa bàn địa phương, là một trong những nguồn kinh phí của quỹ an ninh, trật tự của địa phương, nhằm mục đích hỗ trợ thêm cho hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương của công an xã, phường, thị trấn, đội dân phòng, tổ tuần tra;

- Đối tượng được miễn thu phí:

+ Hộ gia đình có người thuộc diện cứu trợ xã hội thường xuyên gồm: Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ; người già không nơi nương tựa và người già còn vợ chồng nhưng già yếu; người tàn tật nặng; người tâm thần mãn tính;

+ Hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Đối tượng được giảm thu phí: Giảm thu 50% đối với hộ nghèo theo quy định.

(1.2. Phí đấu giá; 1.3. Phí thư viện và 1.4 Phí tham quan di tích lịch sử đã được đăng tại mục 1.2; 1.3 và 1.4 của Điều 1 Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND khóa V, kỳ họp thứ 9 ngày 12/4/2007 về việc Thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trang 29 và 30 tại Công báo số 08/2007)

1.5. Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 50.000đồng/hồ sơ

- Đối với tổ chức: 200.000đồng/hồ sơ

1.6. Học phí

a) Mức thu học phí của các cấp học: Đồng/học sinh/tháng

TT

Ngành học

Mức thu

Thị xã

Đồng bằng, thị trấn

Miền núi thấp, miền biển

1

Công lập

 

 

 

a)

Nhà trẻ, mẫu giáo

50.000

20.000

13.000

b)

Trung học cơ sở, bổ túc cơ sở

20.000

10.000

5.000

c)

Trung học phổ thông

35.000

25.000

10.000

d)

Bổ túc trung học

100.000

80.000

40.000

2

Bán công, dân lập, tư thục

 

 

 

a)

Mầm non, tiểu học

80.000

60.000

50.000

b)

Trung học cơ sở

100.000

80.000

60.000

c)

Trung học phổ thông

120.000

100.000

80.000

b) Mức đóng góp tiền xây dựng trường học: Đồng/học sinh/năm

TT

Ngành học

Mức đóng góp (đồng)

Vùng thị xã, thị trấn

Vùng khác

1

Công lập

 

 

a)

Mầm non

100.000

70.000

b)

Tiểu học

100.000

80.000

c)

Trung học cơ sở

120.000

100.000

d)

Trung học phổ thông

150.000

120.000

e)

Bổ túc trung học

150.000

120.000

2

Bán công, dân lập, tư thục

 

 

a)

Mầm non, tiểu học

120.000

80.000

b)

Trung học cơ sở

150.000

100.000

c)

Trung học phổ thông

180.000

120.000

c) Học phí học nghề tại Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp (Không tính nghề phổ thông):

- Đối tượng không phải học sinh phổ thông: 70.000đồng/học sinh/tháng;

- Học sinh hướng nghiệp dạy nghề phổ thông: 70.000đồng/1 chứng chỉ nghề;

d) Học phí các lớp ngoại ngữ 10 tháng/chương trình Bộ Giáo dục quy định:

- Chứng chỉ A: 200.000đồng/chứng chỉ;

- Chứng chỉ B: 250.000đồng/chứng chỉ;

- Chứng chỉ C: 300.000đồng/chứng chỉ;

e) Phí dự thi, dự tuyển:

TT

Đối tượng

Đơn vị tính

Mức thu

1

Tuyển sinh vào lớp 1

Đồng/học sinh

5.000

2

Tuyển sinh vào lớp 6 (THCS)

Đồng/học sinh

10.000

3

Xét tuyển sinh vào lớp 10 (THPT)

Đồng/học sinh

20.000

4

Thi tuyển sinh vào lớp 10 (THPT)

Đồng/học sinh

30.000

(Các nội dung từ 1.7- 1.16 đã được đăng tại các mục từ 1.7- 1.16 Điều 1 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND khoá V, trang 34- 36, Công báo số 08/2007)

(Ban hành mới các loại lệ phí và bãi bỏ các loại phí và lệ phí đã được đăng tại Điều 1 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND khóa V, trang 36- 43, Công báo số 08/2007)

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với quy định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Lê Hữu Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2007
Ngày hiệu lực02/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí lệ phí áp dụng trên địa bàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí lệ phí áp dụng trên địa bàn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành23/05/2007
        Ngày hiệu lực02/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí lệ phí áp dụng trên địa bàn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi phí lệ phí áp dụng trên địa bàn