Quyết định 09/2007/QĐ-UBND

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2217/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 2, ĐIỀU 7, QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM, THAY THẾ VÀ XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC LĨNH VỰC KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước và Công văn số 9765/BTC-VP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 50/2005/TTLT/BTC-BNV.

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v ban hành Quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh tại Công văn số 419/STC-HCSN ngày 03/4/2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 2, Điều 7, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh, quy định về thời gian được tính hưởng chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

- Đã ban hành: Chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán quy định tại Quy định này được tính hưởng từ ngày 01/10/2004.

- Điều chỉnh lại như sau: Chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán quy định tại Quy định này được tính hưởng từ ngày 26/8/2005 (kể từ ngày đăng Công báo 10/8/2005).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2007
Ngày hiệu lực03/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Đức Hải
       Ngày ban hành23/04/2007
       Ngày hiệu lực03/05/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-UBND sửa đổi quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quảng Nam